Εκτύπωση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτόνομη μεταφορά εμποδιζόμενων ατόμων, η Ανυψωτική Ελαιοδυναμική αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση αναβατορίων ΑΜΕΑ-διαφόρων τύπων-ανάλογα με τις απαιτήσεις τους.