Εκτύπωση

Οι κυλιόμενες κλίμακες ή διάδρομοι προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε έργου και είναι είτε εμπορικής χρήσεως (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα κλπ) είτε δημοσίας χρήσεως (Μετρό,αεροδρόμια,πλοία κλπ).