Εκτύπωση
Τα αναβατόρια-πάσα μικρών φορτίων, προϊόντων, τροφίμων είναι ιδανικά για εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, κλινικές, super markets αλλά και οικίες, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και ομαλή μεταφορά τους.