Εκτύπωση

Παρέχουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες (service,επισκευές),σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, με επιβατηγά και φορτηγά πλοία.